Projekt špeciálnej klávesnice HandCubeKeys pre hendikepovaných ľudí vytvoril vývojár Ľuboš Belavý pred siedmimi rokmi. Za vývojom zariadenia bola silná osobná motivácia, keďže dvaja členovia jeho rodiny majú telesné postihnutie. Poznal preto výzvy, s ktorými sa stretávajú, aj problémy, ktorým pri práci s počítačom čelia. HandCubeKeys je bezkontaktná programovateľná klávesnica vyrobená z dreva, určená ľuďom s telesným, mentálnym alebo zrakovým postihnutím. Je použiteľná aj ako didaktická pomôcka pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, u ktorých hravou formou pomáha rozvíjať kreativitu.