Grass with Rocks
Grass with Rocks

Krtko

Sky and clouds
Blank Circle Label
New Product Sticker

KompenzAčná

pomôcka

Speech Bubble

Náš unikátny

komunikačno-edukačný

systém

HandCubeKeys

Laptop Notebook Computer
Sky and clouds

... v minútke a pol o našom systéme ....

Sky and clouds
Play a Video Icon

... v 7 minútach prezentácia našich unikátnych technológií


ITAPA 2023

Sky and clouds
New Product Sticker

"HandCubeKeys" je špeciálny komunikačno edukačný systém ​pozostávajúci zo softvéru a hardvérovej časti na hlasový výstup so ​slovenským hlasom "Dianka" a slovenskou bezdotykovou špeciálnou ​programovateľnou edukačnou klávesnicou. Umožňuje ľahšie ovládanie ​PC, editáciu textov , ale aj vzdelávanie a rozvíjanie kognitívnych funkcií ​pomocou vlastných špeciálnych aplikácií.


HandCubeKeys - "Komunikátor" je nová rozširujúca technológia, ktorá ​má modernejší dizajn, jednoduchšie ovládanie, vylepšené funkcie, ​rýchlejšiu komunikáciu s využitím piktogramov a obrázkov a ďalšie ​unikátne vlastnosti odlišné oproti tradičným aplikáciám tohto druhu ​dostupné bežne na trhu. Využíva na označovanie výberu systém kociek ​rozložených na veľkej ploche a je tak dostupná aj pre cieľové skupiny ​užívateľov s poruchou jemnej i hrubej motoriky. Dokáže sa individuálne ​prispôsobovať prakticky bez obmedzenia rôznym špecifickým ​požiadavkám podľa stupňa a druhu zdravotného znevýhodnenia.

V balíku je zahrnutá aj odborníkmi zabezpečená individualizácia a ​dizajnovanie pre konkrétneho používateľa.


Komunikačný softvérový balík pre alternatívnu a augmentatívnu ​komunikáciu (AAK) je navrhnutý tak, aby ľudia so zdravotným ​znevýhodnením (zdravotným postihnutím ,ale aj narušenou ​komunikačnou schopnosťou či poruchami autistického spektra) mali ​lepší spôsob komunikácie a boli nezávislí. Komunikátor pomáha ​konvertovať myšlienky a potreby užívateľa cez symbolické vyjadrenie do ​jasnej reči (obsahuje vysoko kvalitný ženský hlas), umožní Vám prístup k ​počítaču, a tým otvára široké spektrum možností pre inklúziu do ​spoločnosti . Komunikujte kedykoľvek a tak, ako Vám to vyhovuje ​pomocou "HandCubeKeys ", ktorý vám zabezpečí nezávislosť.

Blank Circle Label

KompenzAčná

pomôcka

Laptop Notebook Computer
Price Tag

Cena

na požiadanie...

Možnosti financovania

cez kompenzácie ÚPSVaR .

Speech Bubble Illustration

"Hlasový výstup je formou živých ​nahrávok v SVK jazyku, resp. jazyku , ​ktorý je v rámci celého komunikačného ​systému vrátane softvérových aplikácií ​a klávesnice ( CZ/POL/HU/UA) .

Využíva gramatické tvary pomenovaní

v zmysle odbornej metodiky VOKS

( Výmenného obrazového ​komunikačného systému)"


Rounded Square Speech Bubble

" Softvérová aplikácia ​"HandCubeKeys - Komunikátor" ​má jednoduché prostredie ​prispôsobené užívateľom so ​zdravotným znevýhodnením ​vrátane porúch autistického ​spektra. Je funkčná na všetkých ​verziách OS Windows."


Guaranteed golden badge label

Odborná garantka :

PhDr. Ľubomíra Dunčáková

(psychologička, prax s AAK)

Sky and clouds
New Product Sticker
Speech Bubble Illustration

"Ovládače "kocky" ​slúžiace na jednoduchý ​prístup jedným výberom ​do jednotlivých kategórií ​komunikačného

denníka"

Speech Bubble Illustration

"Drevená odľahčená tabuľa

s možnosťou stabilizácie na rovnej ​ploche ,alebo uchytenia pomocou ​suchého zipsu v šikmej polohe na ​ráme . Velkoformatová A3 pre ​jednoduchú orientáciu a ​zobrazenie aj pre užívateľov s ​oslabením v zrakovom vnímaní, či ​na nižšej vývinovej úrovni"

Blank Circle Label

KompenzAčná

pomôcka

Speech Bubble Illustration

" Farebné podkladové ​polia pre ovládače ​aplikácie (kocky) na ​jednoduchú orientáciu ​a intuitívny výber aj pre ​užívateľov so zhoršením ​vo vizuálnom vnímaní "

Bluetooth
Speech Bubble Illustration

"Bezdotykový bezkáblový ​bluetooth snímač na ​zápästie a prst ruky je ​prispôsobiteľný

v alternatívnej podobe

na ovládanie lakťom, ​nohami hlavou či inými ​časťami tela."

Speech Bubble Illustration

"Šípky pre jednoduchý ​pohyb v aplikácii za ​použitia jedného tlačidla aj ​pre užívateľov , ktorým ​nevyhovuje použitie ​dotykovej obrazovky

či myši "


Speech Bubble Illustration

"Tlačidlo "prečítaj" pre ​spustenie hlasového ​výstupu vybranej série ​zvolených obrázkov ​(vety)"


Rounded Square Speech Bubble

"Tlačidlo "vymazať " pre ​jednoduchú manipuláciu s ​obsahovým materiálom ​(obrázkami vo vete) ​funkcia krok späť/vymaž ​celú vetu"

Sky and clouds
New Product Sticker
Speech Bubble Illustration

Riadok pre ​zobrazenie ​zvolených obr.

New Laptop Computer
Speech Bubble Illustration

Obr. modul ​"Finančná ​gramotnosť"

Speech Bubble Illustration

Video modul ​"Oromotorika ​a jemná mot."

Speech Bubble Illustration

Obrázkový ​modul ​"Artikulácia"

Speech Bubble Illustration

Obrázkový ​modul ​"Farby"

Speech Bubble Illustration

Obr.modul ​"Rýchla ​voľba"

Speech Bubble Illustration

Tlačidlo ​"VYMAZAŤ"

Speech Bubble Illustration

Obr.modul ​"Obrázkový ​abecedár"

Speech Bubble Illustration

Video modul ​"Soc - emo. ​zručnosti"

Speech Bubble Illustration

Tlačidlo ​"PREHRAŤ"

Speech Bubble Illustration

Riadok s ikonami ​jednotlivých funkčne ​triedených modulov ​pre rozvoj ​špecifických ooblastí.

Speech Bubble Illustration

Pole na výber obr. prehľadne ​rozdelených v jednotlivých ​kategóriách. Po zvolení a označení ​kocky (v príslušnej farbe rámčeka ​na doske) prístup k množstvu ​obrázkov z kategórie na ​jednotlivých stranách.

Blank Circle Label
Speech Bubble Illustration

Funkcia spárovania a pripojenia ​"svetelného smart systému" na ​báze vytvorenia multisenzorického ​prostredia , ale aj na učenie farieb a ​pre podporu učenia logickej ​súvislosti “farba- objekt”

KompenzAčná

pomôcka

Speech Bubble Illustration

Aplikácia “HandCubeKeys- ​Komunikátor” je funkčná na ​zariadeniach s operačným ​systémom Windows. Slúži ​nielen na AAK , ale aj na ​rozvoj špecifických oblastí